Regulament Tombola Gaming Marathon 12 Iunie 2021

REGULAMENTUL Tombolei

„Un comment pentru un joc”

 

Art. 1. Organizatorul

Organizatorul tombolei „Un comment pentru un joc” denumită în ceea ce urmează „Campania” realizată pentru promovarea și publicitatea site-ului desprejocurivideo.ro este Asociatia Romanian Game Development Association cu sediul în Str. Pictor Ion Negulici, nr. 12 – 14, etaj 1, sector 1, Bucuresti, cod de identificare fiscală 32749618 cont IBAN RO04 INGB 0000 9999 0423 7993, deschis la ING Bank, Sucursala Ion Mihalache, legal reprezentată de dl Catalin Butnariu în calitate de Presedinte denumită în ceea ce urmează “Organizatorul”.

 

Art. 2. Regulamentul Campaniei Promoționale

Campania promoțională „Un comment pentru un joc” este organizată în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Orice eroare în declararea datelor personale exonerează Organizatorul de răspundere. Ca atare, acesta nu are niciun fel de obligație în cazul furnizării unor date eronate care au dus la imposibilitatea transferului în condiții normale a premiului. Participanții la această campanie sunt de acord să folosească pe propria răspundere resursele puse la dispoziție de Organizator, iar Organizatorul nu poate fi făcut responsabil de niciun prejudiciu produs participanților prin înscrierea la aceasta campanie.

Campania se va derula conform prevederilor prezentului regulament (“Regulamentul”) publicat pe perioada desfășurării campaniei pe site-ul si pagina de Facebook Despre Jocuri Video.

 

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica/completa și/sau schimba Regulamentul, precum și dreptul de a suspenda și/sau înceta desfășurarea Campaniei, cu condiția înștiințării prealabile a participanților cu privire la orice modificare/completare a vreuneia din prevederile acestuia și prin întocmirea unui Act Adițional la prezentul regulament. Eventualele modificări vor intra în vigoare numai după ce vor fi aduse la cunoștință publicului pe pagina de Facebook Despre Jocuri Video, https://www.facebook.com/desprejocurivideo.

 

Regulamentul este întocmit și va fi făcut public conform legislației aplicabile din România. Anexele sau actele adiționale la Regulament fac parte integrantă din acesta. Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Campania poate fi mediatizată în scopul informării publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare și/sau cu rol informativ. Informațiile pe care astfel de materiale le pot conține vor fi interpretate în conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

Prin participarea la această Campanie, se prezumă cunoașterea Regulamentului și acordul implicit al participanților privind condițiile de participare. Participanții sunt rugați să respecte și să se conformeze tuturor termenilor, condițiilor și prevederilor prezentului Regulament.

 

Art. 3. Durata și locul de desfășurare a Campaniei Promoționale

Campania promoțională „Un comment pentru un joc” este organizată și se desfășoară pe întreg teritoriul României, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament, și urmează a fi organizată și desfășurată pe discord ……………………………. începând cu data de 12 iunie 2021, ora 18:00 urmând a se încheia în data de 12 iunie 2021 ora 18:30.

Având în vedere posibilitatea modificării duratei Campaniei, participanții sunt rugați să consulte materialele de informare aferente campaniei, inclusiv pe pagina de Facebook Despre Jocuri Video, https://www.facebook.com/desprejocurivideo.

 

Art. 4. Dreptul de participare în Campanie

Campania promoțională „Un comment pentru un joc” este deschisă tuturor persoanelor fizice cu reședința în România, cu vârsta de cel puțin 18 ani, împlinită până la data începerii Campaniei și care respectă prevederile prezentului Regulament. Participarea la această Campanie implică cunoașterea și acceptarea integrală, expresă și neechivocă a prezentului Regulament Oficial.

 

Nu sunt eligibili pentru a participa la campania promoțională „Un comment pentru un joc”: angajații și/sau colaboratorii RGDA, precum și rudele acestora până la gradul IV inclusiv, persoanele juridice sau asociațiile familiale sau acele persoane fizice sau juridice, în care RGDA, dețin participații, funcții sau au vreun interes, indiferent de natura acestuia, precum și angajații companiilor implicate în realizarea activităților legate de organizarea și desfășurarea Campaniei.

Prin participarea la această Campanie, participanții sunt de acord să se supună și să respecte prevederile, termenii și conditiile prezentului Regulament. Prin participarea la campanie se consideră acceptarea automată a înregistrării în baza de date de consumatori a asociatiei RGDA si a primirii mesajelor legate de prezenta campanie din partea Organizatorului.

 

Art. 5. Mecanica Campaniei

Tombola se desfășoară numai online pe discord.

 

*Concurs*

 

Asculta cum poti discuta despre reguli si jocuri video cu copiii tai de la RGDA si poti castiga un joc video pe care sa i-l daruiesti copilului tau si sa il jucati impreuna! Alături de partenerii noștri de la Bucharest Gaming Week punem la bataie 10 jocuri FIFA (pentru orice platforma solicitata de castigatori) si 10 bundles de jocuri multiplayer romanesti pe PC ce le pot juca impreuna copiii si parintii – un castigator va primi toate aceste 5 jocuri romanesti: Bossgard, Raiders of the Lost Island, Frankie’s Revenge, Move or Die si Brawlout.

 

Pentru a participa la tombola trebuie:

– sa intri pe discord pe 12 iunie 2021, ora 18:00

– in timpul discutiei dintre Andreea Per si Bobo Spider să lasi un comment cu ‘’FIFA’’ sau JOCURI ROMANESTI daca vrei bundleul romanesc,

– poti sa lasi si 2 commentarii daca vrei sa participi la ambele tombole.

-castigatorii vor fi trasi la sort si anuntati de catre Bobo Spider, iar acestia ulterior va trebui sa dea un email pe contact@rgda.ro pentru a primi codurile electonic.

 

 

 

Concursul se încheie sambata 12 iunie, la ora 18:30, iar câștigătorii vor fi anunțați în cadrul aceleasi sesiuni de pe discord, începând cu ora 19:30!

 

 

Pentru a se înscrie la tombola, participanții trebuie să:

  • aibă drept de participare potrivit prevederilor Art 4 de mai sus;
  • aibă un cont pe platforma Discord;
  • acceseze pagina Discord
  • comenteze la postarea care anunță concursul cu numele unuia dintre jocurile video menționate de Organizator

 

Participarea este validă dacă îndeplinește simultan următoarele condiții:

(a) nu încalcă în niciun fel alte prevederi ale prezentului Regulament.

(b) nu încalcă în niciun fel legile și reglementările legale aplicabile;

(c) scrie in comentarii numele unui joc video dintre cele menționate de Organizator

(d) nu reprezintă o încălcare a drepturilor de autor sau dreptul la protecția datelor cu caracter personal aparținând unei terțe persoane;

(e) nu conține mențiuni ilegale, discriminatorii, imorale sau antisociale;

(f) face referire strict la prezenta tombola.

 

Organizatorul își rezervă dreptul de a raporta postările care conțin mențiuni ilegale, discriminatorii, imorale sau antisociale, imagini indecente sau imorale, care conțin sau fac referire la detalii defaimatoare, cuvinte sau simboluri care sunt jignitoare în general sau în mod direct pentru persoane de o anumită rasă, entitate, religie, orientare sexuală sau grup socio-economic, care conțin amenințări către orice terță persoană, loc, afacere sau grup, care lezează intimitatea, dreptul la viață privată și/sau alte drepturi ale oricărei terțe persoane;

Înscrierea se va face exclusiv în perioada tombolei. Nu vor fi luate în considerare înscrierile în concurs înregistrate după ora încetării tombolei, așa cum aceasta este indicată în Art. 3.

 

La finalul Campaniei, comentariile vor fi centralizate și se va alege câștigătorul in functie de ordinea comentariilor. Câștigătorul va fi anunțat pe Discord.

 

Participantul declarat câștigător în urma procesului de extragere, trebuie să trimită un mail către contact@rgda.ro, în termen de maximum 48 de ore de la data anunțării pe Discord, care să conțină, nume, prenume, adresa de email și un număr de telefon valabil spre a fi contactat în legătură cu livrarea premiului.

 

Art 6. Premiile Campaniei Promoționale

În cadrul tombolei se va acorda 20 de premii, ce constau în 10 jocuri FIFA si 10 bundles de jocuri multiplayer romanesti (fiecare bundle contine 5 jocuri romanesti  Bossgard, Raiders of the Lost Island, Frankie’s Revenge, Move or Die si Brawlout.)

 

 

Descrierea premiului:

Valoarea brută a premiului este de 249RON Fifa 21 si de 383RON pt bundleul de jocuri romanesti pe PC.

Nu se permite acordarea contravalorii în bani a premiului oferit în cadrul Campaniei, înlocuirea sau schimbarea parametrilor acestuia; în cazul refuzului unui câștigător de a beneficia de premiul câștigat, așa cum este acesta descris, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului.

 

Art 7. Desemnarea câștigătorilor

Campania va avea 20 de câștigători, iar desemnarea acestuia se va face in functie de comentariile postate.

 

Art 8. Anunțarea și validarea câștigătorilor, acordarea premiilor

În baza criteriilor de mai sus, Organizatorul va alege 20 câștigători.

Ulterior desemnării câștigătorului tombolei, Organizatorul va proceda la validarea câștigătorului, ocazie cu care se va verifica îndeplinirea condițiilor privind înscrierea Participanților în Campanie, precum și modul de desfășurare a acesteia.

Astfel, pentru ca un Participant să poată fi validat drept câștigător al premiului din Campanie, este necesară îndeplinirea tuturor următoarelor condiții:

(1) Participantul are dreptul de a se înscrie în tombola, potrivit prevederilor de la Art 3 și Art 4 de mai sus;

(2) Respectarea tuturor condițiilor de înscriere indicate la Art 3 de mai sus;

(3)Participantul declarat câștigător va fi anunțat pe Discord în cadrul transmisiei live de la ora 18:30

 

Pentru a fi validat drept câștigător și pentru a intra în posesia premiului Participantul trebuie:

  • să aibă drept de participare potrivit prevederilor Art 4 de mai sus,
  • sa comenteze la postarea care anunță concursul cu numele unuia dintre jocurile video menționate de Organizator
  • să aibă un cont pe platforma Discord

 

Câștigătorul va trebui să trimită un mesaj către contact@rgda.ro în termen de maxim 24 de ore de la data validării sale ca și câștigător, nume și prenume, adresa de email și un număr de telefon valabil spre a fi contactat de Organizator. Dacă nu trimite datele solicitate în intervalul menționat, acesta va fi descalificat automat.

 

Art 9. Limitarea răspunderii

Răspunderea Organizatorului este strict limitată la organizarea Campaniei și acordarea Premiului stabilit conform prezentului Regulament. Organizatorul va depune toate diligențele pentru soluționarea corespunzătoare a reclamațiilor câștigătorului privind premiul Campaniei, ținând seama însă de calitatea sa.

Organizatorul nu își asumă nicio responsabilitate pentru vreun eveniment care determină imposibilitatea participării la Campanie sau afectează buna desfășurare a activităților descrise în prezentul Regulament, ca urmare a unor restricții de natură tehnică sau a altor limitări specifice activității Participantului (ca de exemplu, participantul nu își accesează contul de Discord pe perioada Campaniei sau la momentul afișării câștigătorului, participantul nu mai are acces la contul său de Discord, etc.).

 

Din momentul predării premiului către câștigător, Organizatorul nu mai răspunde de integritatea și calitatea acestora.

 

În cazul în care Organizatorul constată că un câștigător nu a îndeplinit și/sau nu a respectat condițiile stipulate de prezentul Regulament Oficial, Organizatorul își rezervă dreptul de a suspenda oricând drepturile și beneficiile ce revin câștigătorului, fără ca Organizatorul să datoreze vreo despăgubire sau plată respectivului câștigător. În cazul în care Organizatorul constată asemenea situații după ce premiul a fost deja acordat, respectivul câștigător va restitui Organizatorului valoarea premiului și cheltuielile aferente suportate de Organizator în legatură cu aceasta.

 

Art 10. Încetarea campaniei

Tombola poate înceta înainte de termen, în cazul apariţiei unui eveniment ce constituie forță majoră, inclusiv în cazul imposibilității Organizatorului, din motive independente de voinţa acestuia, de a continua Campania sau printr-o decizie a Organizatorului.

 

Art 11. Litigii

Eventualele litigii apărute între Organizator, pe de o parte, și Participanți, pe de altă parte, se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care această cale nu este posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente de la sediul Organizatorului.

 

Art 12. Taxe și Impozite

Organizatorul se obligă să rețină și să vireze la bugetul de stat impozitul pe venit datorat de câștigător în conformitate cu prevederile Codului Fiscal, suplimentar față de premiul net obținut conform prezentului regulament, orice alte obligații de natură fiscală sau de orice altă natură, în legatură cu acesta, fiind în sarcina exclusivă a câștigătorului.

 

Art 13. Responsabilitate

Organizatorul este îndreptățit să ia toate măsurile necesare în caz de tentative de fraudă a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei Campanii, a mărcilor participante sau a asociatiei Romanian Game Developers Association.

În cazul în care sunt identificate persoane care au influențat sau facilitat câștigarea de premii necuvenite, Organizatorii au dreptul de a cere urmărirea în instanță a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.

 

Organizatorul nu își asumă responsabilitatea pentru:

(i) înregistrări efectuate după data de încetare a tombolei;

(ii) înregistrări efectuate până la data de încetare a tombolei, dar care nu au fost înregistrate în sistem până la data de încetare a tombolei;

(iii) înregistrări în cadrul tombolei, trimise de Organizator dar care nu au fost primite de către participanți din motive tehnice sau determinate de factori independenți de voința sau controlul Organizatorului;

(iv) corectitudinea datelor înregistrate de participanți în cadrul tombolei;

(v) eventualele dispute legate de drepturile asupra datelor înscrise în tombola;

(vi) imposibilitatea participării la această tombola datorită unor cauze care nu depind direct de ei, cum ar fi defecțiuni tehnice ale furnizorului de servicii de internet sau a operatorilor de telefonie mobilă;

(vii) înregistrări în cadrul tombolei, trimise de Organizator dar care nu au fost primite de către participanți din motive tehnice sau determinate de factori independenți de voința sau controlul Organizatorului;

(viii) corectitudinea datelor înregistrate de participanți în cadrul tombolei;

(ix) imposibilitatea participării la această tombola datorită unor cauze care nu depind direct de ei, cum ar fi defecțiuni tehnice ale furnizorului de servicii de internet sau a operatorilor de telefonie mobilă;

 

ORGANIZATOR

Asociatia Romanian Game Developers Association

Prin,

Nume: Catalin Butnariu

Funcție: Presedinte

 

 

2021-06-12T15:44:19+03:00 12 June 2021|