SARS-CoV-2: Măsuri de sprijin pentru mediul de afaceri

Guvernul României a adoptat în ultima perioadă mai multe măsuri de sprijin pentru mediul de afaceri și social

Guvernul României a adoptat în ultima perioadă mai multe măsuri axate pe limitarea răspândiriI infecției cu SARS-CoV-2, precum și pe consolidarea capacității sistemului medical românesc de a răspunde provocărilor noii pandemii.

În același timp, Guvernul a înțeles necesitatea sprijinirii atât a cetățenilor, cât și a afacerilor într-un context economic din ce în mai în dificil. Alături de elementele normative cu caracter restrictiv și limitativ, direct și indirect, pentru populație și pentru diferite industrii, au fost promovate mai multe decizii de politici publice cu rol de suport.

 

Acordarea de zile libere plătite părinților pentru supravegherea copiilor în perioadele de închidere temporară a școlilor

Prin Legea 19/2020 se creează cadrul legal necesar pentru acordarera de zile libere plătite către unul din părinții copiilor care au cel mult 12 ani, în situațiile în care activitatea școlilor este suspendată temporar din cauza condițiilor meteorologice sau în cazul diferitor situații de urgență. Prevederile se aplică în situația în care persoana respectivă nu poate lucra în sistem de muncă la distanță.

Indemnizația este în aceste situații de 75% din salariul pentru fiecare zi de muncă, dar nu mai mult decât echivalentul zilnic a 75% din salariul mediu brut stabilit prin Legea asigurărilor sociale pentru anul în curs (5.429 RON în 2020). Companiile suportă inițial costul măsurii, acesta fiind ulterior rambursat de stat.

Informații suplimentare pot fi găsite accesând următorul link

 

Măsuri de susținere a IMM-urilor

În OUG 29/2020 se prevede că IMM-urile care și-au întrerupt activitatea parțial sau total pe durata stării de urgență beneficiază de amânarea plății pentru utilități (electricitate, apă, gaze naturale, telefonie și internet) precum și a chiriei pentru sediul social și a sediilor secundare.

De asemenea, sunt acordate facilități de garantare de către stat pentru creditele de investiții sau de finanțare a capitalului de lucru ce pot fi acordate IMM-urilor de până la 80% din valoarea finanțării. În cazul microîntreprinderilor și întreprinderilor mici, facilitatea de garantare este de până la 90% pentru creditele de finanțare a capitalului de lucru. Pentru ambele situații se prevăd și valori maximale de garantare. Durata maximă a finanțărilor este de 120 de luni în cazul creditelor de investiții și de 36 luni pentru creditele de capital de lucru (care pot fi prelungite cu încă 36 de luni).

Informații suplimentare pot fi găsite accesând următorul link

 

Măsuri fiscale aplicabile oricărei categorii de persoane.

Tot prin OUG 29/2020 s-a decis că pe durata stării de urgență și timp de 30 de zile după terminarea ei se vor aplica o serie de măsuri fiscale de sprijin cu adresabilitate generală. Astfel, termenul limită pentru plata impozitelor locale (clădiri, terenuri, mijloace de transport) în condițiile bonificațiilor stabilite de autoritățile locale a fost amânat cu 3 luni, până în 30 iunie.

S-a decis, de asemenea, suspendarea sau neînceperea executării silite prin poprire a a creanțelor bugetare. Pentru obligațiile fiscale scadente începând cu data intrării în vigoare a ordonanței de urgență și neachitate până la încetarea măsurilor prevăzute de starea de urgență și încă 30 de zile după, nu se calculează și nu se datorează dobânzi și penalități de întârziere.

Informații suplimentare pot fi găsite accesând următorul link

Plata șomajului tehnic și asigurarea condițiilor de concediu medical pentru persoanele aflate în carantină

Prin OUG 30/2020 s-a prevăzut plata de către Stat, din bugetul de șomaj al ANOFM a 75% din salariul brut al angajaților, dar nu mai mult de 75% din salariul mediu brut (maxim 4.072 lei). Beneficiază de această măsură angajații companiilor direct afectate de măsurile restrictive ale autorităților (ex. restaurante, cafenele, mall-uri etc). Orice altă companie poate solicita aplicarea acestei măsuri, cu condiția să poată demonstra scăderea afacerii cu cel puțin 25%.

Prin același act normativ s-a stabilit că toate persoanele asigurate în sistemul public de sănătate au dreptul la concediu medical de carantină, fără a fi necesară o perioadă minimă de contribuție la fondul de asigurări sociale de sănătate.

Informații suplimentare pot fi găsite accesând următorul link

 

Certificatul de Situație de Urgență (CSU)

Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri acordă, la cerere, solicitanților, operatori economici, a căror activitate este afectată în contextul pandemiei SARS–CoV-2, certificate de situaţie de urgenţă. Astfel, prin Ordinul Ministrului nr. 791/2020 s-a stabilit metodologia de acordarea a CSU operatorilor economici (conform Decretului Prezidențial prin care a fost declarată starea de urgență, respectiv OUG 29/2020 si OUG 30/2020).

CSU sunt emise în doua forme: TIP 1 (albastru) – pentru operatorii economici a căror activitate a fost întreruptă total sau parțial ca urmare a deciziilor emise de autoritățile publice competente, si TIP 2 (galben) – pentru operatorii economici, în baza unei declarații pre proprie răspundere, care înregistrează diminuări a încasărilor în luna martie 2020 cu un procent de minimum 25% față de media încasărilor din perioada ianuarie – februarie 2020. Certificatele vor fi utilizate în relațiile cu instituțiile publice pentru obținerea de facilități/măsuri de sprijin ori în relațiile comerciale, în condițiile legii.

Informații suplimentare pot fi găsite accesând următorul link

 

Amânarea plății ratelor bancare pentru până la 9 luni

Joi, 26 martie, Guvernul României a aprobat prin OUG posibilitatea amânării plății ratelor la orice tip de credit bancar pentru până la 9 luni, dar nu mai târziu de finalul anului. Măsura se aplică atât persoanelor fizice, cât și celor juridice, în condițiile în care venitruile lor au fost afectate direct sau indirect de criza generată de SARS-CoV -2 și dacă nu înregistrau anterior restanțe la plată.

Informații suplimentare pot fi găsite accesând următorul link

 

Plata impozitului pe profit în termen va fi bonificată

Conform unei alte OUG adoptate în 26 martie, marii contributori care plătesc impozitul pe profit până pe 25 aprilie vor primi o bonificație de 5%. Aceasta va fi de 10% pentru celelate categorii de contributori.

Informații suplimentare pot fi găsite accesând următorul link

 

ANAF a anunțat mai multe măsuri de sprijin a mediului de afaceri

În data de 16 martie, ANAF a anunțat că va suspenda sau, după caz, nu va începe executarea silită a creanțelor bugetare. Totodată, toate deconturile de TVA soluționate și pentru care există decizii de rambursare la zi urmau să fie plătite până la finalul lunii martie. ANAF a mai menționat că suspendă acțiunile de control fiscal (inspecții fiscale, controale antifraudă), cu excepția celor care pot fi făcute la distanță și a cazurilor unde există indicii de evaziune fiscală.

2020-03-30T17:59:46+03:00 30 March 2020|